U heeft een schrijven van ons ontvangen, wat nu?

Hieronder treft u informatie over uw mogelijkheden 

Wat wordt er van u verwacht?

U heeft een brief van ons ontvangen. Dit kan gaan om een aanmaning, een dagvaarding of een ander ambtelijk stuk. Klik op de onderwerpen hieronder om meer te lezen over welke werkwijze voor u het verstandigst is.

U heeft een aanmaning van ons ontvangen. Wij raden u aan om binnen de in deze aanmaning gestelde termijn het gehele bedrag inclusief incassokosten te betalen. Dit voorkomt verdere kosten. Heeft u een dagvaarding of een ander ambtelijk stuk ontvangen, dan is het raadzaam zo spoedig mogelijk het in deze stukken vermelde bedrag te betalen.

U kunt uw betaling ook direct online via iDeal voldoen. Klik daarvoor hier.

Soms kan een betalingsregeling een oplossing bieden voor beide partijen. Neem contact met ons op als u een regeling wilt treffen voor uw openstaande schuld. Wij leggen uw voorstel dan aan onze opdrachtgever voor. klik hier voor het inkomsten- en uitgavenformulier en vul het in.

Hoewel het aanvragen van een regeling geen garantie biedt voor het daadwerkelijk treffen daarvan, is het wel het uitgangspunt waarvoor wij met de schuldeiser in gesprek gaan. Wij nemen contact met u op zodra wij van uw schuldeiser een reactie ontvangen hebben.

U heeft een aanmaning ontvangen. Wij verzoeken u alsdan aan ons SCHRIFTELIJK mede te delen waarom u het met de vordering niet eens bent. Wij zullen uw antwoord met onze opdrachtgever bespreken en u ontvangt van ons eerst een schriftelijke reactie, alvorens wij de invordering zullen vervolgen.

Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan dient u de aanwijzingen in de dagvaarding te volgen en schriftelijk of mondeling verweer te voeren op de datum en het tijdstip van de rechtszitting. Dit kunt u in geval van een kantongerechtszaak zelf doen, of u kunt zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Heeft u een ander ambtelijk stuk ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, en laat u informeren over de mogelijkheden.

We kunnen ons voorstellen dat wat u leest of hoort van de deurwaarder niet meteen duidelijk is. Daarom zijn er een aantal ’bijsluiters’ gemaakt, waarin duidelijk beschreven wordt wat u kunt verwachten. Deze bijsluiters zijn er in het: