Gerechtsdeurwaarder inschakelen?
 • Volledig bevoegd

  Wij werken als beëdigd ambtenaar en handelen volledig conform de Nederlandse wet

 • Effectieve werkwijze

  Wij werken accuraat en houden op correcte wijze druk op de ketel

 • Ook werkzaam als incassobureau

  Wilt u eerst proberen er met uw debiteur uit te komen? Wij helpen u!

 • Vordering innen middels een juridische procedure?

  Wij handelen integer, snel en effectief. Bel ons! 0314 200 023

  Deurwaarder nodig?

  Als gerechtsdeurwaarder genoemd, werken wij direct voor zowel particulieren als ondernemers en overheden, maar ook en als partner voor de advocatuur en incassobureaus. Als beëdigd ambtenaar handelen wij volledig conform de Nederlandse Wet. Ons werk is onderhavig aan tuchtwetgeving en diverse overheidscontroles (bijvoorbeeld BFT). Dit verzekert u ervan dat uw vordering in goede handen terechtkomt én dat er met professionele ogen naar gekeken wordt.

  werkzaamheden van de deurwaarder

  Wij mogen als deurwaarder (ambts)handelingen uitvoeren die bij wet zijn toevertrouwd aan uitsluitend de gerechtsdeurwaarder. Deze werkzaamheden bestaan ondermeer uit:

  • het dagvaarden van personen voor de rechter
  • het betekenen en ten uitvoer leggen van vonnissen of andere zogenaamde executoriale titels
  • het leggen van diverse soorten beslagen
  • doen van ontruimingen

  Ons kantoor is aangesloten bij de KBvG (de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Voor meer informatie over de KBvG verwijzen wij u naar de website www.kbvg.nl. waar u nog veel meer kunt lezen over de gerechtsdeurwaarder.

  Onze werkwijze voor ondernemers en particulieren

  Indien u een onbetaald gebleven vordering heeft of u heeft bijvoorbeeld geld geleend aan uw buurman, en de buurman wil niet terugbetalen, zullen wij in overleg met u allereerst proberen de zaak minnelijk op te lossen. Dat wil zeggen dat wij de rol van incassobureau aannemen en uw debiteur (geheel volgens uw wensen) en zonder te dagvaarden, proberen te bewegen om het verschuldigde bedrag inclusief de incassokosten en eventuele rente te voldoen. Blijft uw debiteur in gebreke en zijn er wel verhaalsmogelijkheden bekend, dan zullen wij in overleg met u een dagvaardingsprocedure opstarten, zodat met een vonnis het executie-traject kan worden opgestart. Wij verzorgen voor u:

  • het opstellen en betekenen van een dagvaarding
  • procesvoering bij de rechter, ook in geval van verweer door de wederpartij
  • na toewijzing van uw vordering het betekenen van het vonnis
  • de eventuele tenuitvoerlegging van het vonnis middels beslaglegging

   

  Als gerechtsdeurwaarder staan wij voor:

  KWALITEIT | INTEGRITEIT & DUIDELIJKHEID

  Onze werkwijze voor advocaten en incassobureaus

  Wij werken als gerechtsdeurwaarder graag samen met advocatenkantoren en incassobureaus of overheden. Wij bieden:

  • Kwaliteit | ons kantoor staat garant voor een deskundige en snelle behandeling van elk dossier. Wij zijn volledig geautomatiseerd en denken graag met u mee over vraagstukken met betrekking tot uw dagvaarding, conservatoire stukken, of de executie van een vonnis of titel
  • Integriteit | alle gegevens die wij als deurwaarder onder ogen krijgen, worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast kunt u altijd rekenen op een eerlijk advies. Dit advies kan zelfs betekenen dat wij een zaak niet in behandeling nemen, alswij verwachten dat de kosten hoger zullen uitvallen dan de baten
  • Duidelijkheid  wij nemen voorafgaand aan het incassotraject het dossier en eventuele onduidelijkheden met u door. Onze kosten zijn doorzichtig, wij werken niet op nacalculatie en hanteren geen schimmige berekeningen. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat de kosten voor debiteuren zo laag mogelijk blijven
  • Onnodige kosten Wij leggen geen onnodige beslagen met als doel onze kosten te verhogen.  Zodat u sneller uw vordering geïncasseerd krijgt

  Onze dienstverlening

  Bent u een advocaat, notaris of op een andere manier actief als juridisch dienstverlener? Gerechtsdeurwaarderskantoor Achterhoek biedt u dienstverlening op maat. U kunt ons inschakelen voor de redactie van exploten alsmede alle ambtshandelingen en overige aanverwante opdrachten, zoals:

  • uitbrengen van dagvaardingen
  • betekenen van vonnissen of overige executoriale titels
  • leggen van executoriale of conservatoire beslagen
  • doen van aanzeggingen bij exploot
  • betekenen van brieven of sommaties
  • opmaken van processen-verbaal van constatering

  Kosteloos? Indien kosteloos wordt of werd geprocedeerd, verzoeken wij u ons een kopie van de originele toevoeging toe te zenden. Wij wijzen u er op, dat alleen de BTAG-kosten (schuldenaarstarief) onder de toevoeging vallen. Eventueel door ons op te vragen uittreksels (KvK, RDW en Kadaster) vallen daar derhalve niet onder. Kosten ter zake het uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie zullen evenwel niet aan u worden doorberekend.

  Opdrachtformulier   Selecteer een bestand. U kunt meerdere bijlage toevoegen zodra een bijlage is toegevoegd.