Voordelen Deurwaarderskantoor Achterhoek

 • volledig bevoegd gerechtsdeurwaarder

  Wij werken als beëdigd ambtenaar en handelen volledig conform de Nederlandse wet

 • EFFECTIEVE WERKWIJZE

  Wij werken accuraat en houden op correcte wijze druk op de ketel

 • OOK WERKZAAM ALS INCASSOBUREAU

  Wilt u eerst proberen er met uw debiteur uit te komen? Wij helpen u!

Heeft een incassoprocedure geen effect en weigert uw debiteur te betalen?

Schakel dan de deurwaarder in om uw vordering alsnog te innen. Bel ons! 0314 200 023

Onze werkwijze voor ondernemers

Heeft u er alles aan gedaan om op minnelijke wijze, via een reguliere incassoprocedure, uw vordering te innen, maar blijft uw debiteur in gebreke? Dan bieden wij als gerechtsdeurwaarder uitkomst. Als er verhaalsmogelijkheden bekend zijn, kunnen wij in overleg met u een juridische procedure opstarten. Deze bestaat uit:

 • het opstellen en betekenen van een dagvaarding
 • na toewijzing van de vordering het betekenen van het vonnis
 • de eventuele tenuitvoerlegging van het vonnis middels beslaglegging

Lees hier alles over wat wij als gerechtsdeurwaarder voor u kunnen betekenen

incassobureau

Verwacht u dat de klantrelatie nog te redden is? Dan is het goed om te weten dat wij volledig werken conform uw wensen. In overleg met u kunnen wij bijvoorbeeld nog een laatste poging doen of uw debiteur bezoeken. Naast deurwaarder functioneren wij ook nog eens uitstekend als incassobureau. Sterker nog: wanneer u uw incassozaken bij ons onderbrengt bent u verzekerd van optimale snelheid en effectiviteit. Wij proberen allereerst de incasso-opdracht in der minne op te lossen. Dat wil zeggen dat wij als incassobureau op correcte wijze druk op de ketel zetten bij uw klant om hem of haar tot betaling of (indien relevant) tot een betalingsregeling te bewegen.

Lees hier alles over wat wij als incassobureau voor u kunnen betekenen

professionele zekerheden

Ons kantoor is aangesloten bij de KBvG (de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Voor meer informatie over de KBvG verwijzen wij u naar www.kbvg.nl. Als beëdigd ambtenaar handelen wij volledig conform de Nederlandse Wet. Ons werk is onderhavig aan tuchtwetgeving en diverse overheidscontroles (bijvoorbeeld BFT). Dit verzekert u ervan dat uw vordering in goede handen terechtkomt én dat er met professionele ogen naar gekeken wordt.

Debiteurenbeheer verbeteren? Download hier uw voorbeeldbrieven