INCASSOBUREAU INSCHAKELEN?

 • Gespecialiseerd in incassozaken

  Wij proberen eerst zonder tussenkomst van de rechter uw vordering te innen

 • Effectieve werkwijze

  Wij werken accuraat en houden op correcte wijze druk op de ketel

 • Dagvaarding, proces en beslaglegging

  Als dat nodig is begeleiden wij het gehele juridische traject voor u

Wil of kan uw klant niet betalen?

Bel ons, wij helpen u direct verder! 0314 200 023

Incassobureau met oog voor uw klantrelatie

Naast deurwaarder functioneren wij ook nog eens uitstekend als incassobureau. Sterker nog: wanneer u uw incassozaken bij ons onderbrengt bent u verzekerd van optimale snelheid en effectiviteit. Een voorbeeld hiervan is dat uw debiteur direct via iDeal zijn schuld via ons kan inlossen.

Uiteraard proberen wij namens u een incasso-opdracht in der minne op te lossen. Dat wil zeggen dat wij als incassobureau op correcte wijze druk op de ketel zetten bij uw klant om hem of haar tot betaling of (indien relevant) tot een betalingsregeling te bewegen. Is de relatie met uw klant nog niet verstoord, willen wij niet degene zijn die de breuk veroorzaakt.  Het zou toch mooi zijn als u de relatie met uw klant nog zou kunnen behouden.

Als opdrachtgever hebt u bij ons veel zeggenschap gedurende het gehele traject. In overleg met u bepalen wij onze werkwijze en is het bijvoorbeeld mogelijk om een sommatiebrief door een deurwaarder persoonlijk te laten bezorgen of nog eens extra telefonisch contact met uw debiteur op te nemen. U kunt gedurende het gehele traject (ook gedurende de eventuele procedure) de opdracht intrekken om de relatie met uw klant te herstellen. U zult in dergelijke gevallen wel met uw klant een afsrpaak moeten maken over de gemaakte incassokosten,  of deze kosten zelf dragen.

Komt het onverhoopt zo ver dat het niet mogelijk blijkt de zaak in der minne op te lossen, dan zijn wij als gerechtsdeurwaarders direct de aangewezen persoon om juridische vervolgstappen te ondernemen (lees: dagvaarding). Hiermee houdt u druk op de ketel,  wint u tijd en – in de meeste gevallen – dus geld.

Hoe werken wij als incassobureau?

Uw factuur is onbetaald gebleven en u heeft uw debiteur in gebreke gesteld omdat de oorspronkelijke betalingstermijn is overschreden. Nadat ook deze betalingstermijn is overschreden heeft u uw debiteur een schriftelijke herinnering toegezonden. Is uw debiteur een consument (natuurlijk persoon), dan dient u de zogenaamde 14-dagen brief te versturen. (een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen, ingaande 2 dagen na verzending!, zie voorbeeldbrieven).

Incassokosten en procedure

Is uw klant een consument, dan dient u in de 14-dagen brief te vermelden dat u, bij overschrijding van de termijn, incassokosten zult berekenen, conform de Wet Incasso Kosten (zie het schema hieronder). Doet u dit niet, dan zal de rechter deze kostenverhoging in een later stadium afwijzen en komen deze voor uw rekening. Is uw klant geen consument, dan kunt u van deze regeling afwijken, mits u met uw klant bent overeengekomen (bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden), welk incassopercentage of -tarief u in rekening zult brengen bij te late betaling.

(incassokosten conform Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten dd. 1 juli 2012)

HoofdsomIncassokostenMinimumMaximum
Over de eerste € 2.500,-15 %€ 40,00€ 375,00
Over de volgende € 2.500,- (tot € 5.000,-)10 %€ 625,00
Over de volgende € 5.000,- (tot €10.000,-)5%€ 875,00
Over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-)1 %€ 2.775,00
Boven de € 200.000,-0,5 %€ 6.775,00

Deurwaarderskantoor Achterhoek

DUIDELIJK | CORRECT | MEEDENKEND

Stapsgewijs uw vordering indienen

1. U stuurt ons alle relevante informatie over uw vordering zoals:

 • kopie factuur
 • uw algemene voorwaarden
 • kopie aanmaning/herinnering/ ingebrekestelling
 • kopie gevoerde correspondentie
 • reden van wanbetaling (indien bekend)
 • gegevens over uw debiteur, zoals adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (indien bekend) en eventueel zijn inkomstenbron

 

2. Wij leggen een dossier aan en informeren zo nodig bij het handelsregister en/of het bevolkingsregister.

Tegelijkertijd wordt een aanmaning aan uw debiteur gezonden. Dit is een schriftelijke sommatie om het verschuldigde bedrag binnen zeven dagen, inclusief de rente en invorderingskosten, aan ons te voldoen. Indien gewenst kunnen we een sommatie-exploot aan de debiteur betekenen. Dat wil zeggen dat wij op een zo kort mogelijke termijn de debiteur persoonlijk bezoeken en hem sommeren te betalen. Let op: deze kosten mogen niet doorberekend worden aan uw debiteur.

Wanneer een situatie spoedeisend is (denk bijvoorbeeld aan een  een aanstaande verhuizing naar het buitenland, of men probeert uw spullen of het vermogen veilig te stellen, etc.), dan kunnen wij in overleg met u overgaan tot conservatoire maatregelen. Dat wil zeggen dat we eerst vermogensbestanddelen in beslag nemen en eventueel ergens laten bewaren, alvorens te dagvaarden. Hiermee trachten we uw (verhaals)rechten bij voorbaat zoveel mogelijk veilig te stellen.

 

3.  Bij een normale gang van zaken wordt de reactie van de debiteur op de aanmaning afgewacht.

Uw debiteur ontvangt (zo mogelijk) onze aanmaning per post en per mail, en ontvangt tevens een sms-bericht van ons kantoor.  Mocht een reactie van uw debiteur op uw vordering binnen de gestelde termijn uitblijven, dan wordt de debiteur nogmaals (telefonisch) benaderd.

 

4.  Wanneer uw debiteur binnen de gestelde termijn(en) de vordering inclusief de rente en kosten aan ons voldoet, dan zorgen wij dat u snel uw geld krijgt.

Indien noodzakelijk kan met de debiteur een betalingsregeling worden getroffen, uiteraard strikt bewaakt door ons kantoor. Betaalt uw debiteur niet, maar zijn er wel verhaalsmogelijkheden bekend, dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure opstarten.

Wordt er niet betaald, wordt in overleg met u besloten om te gaan dagvaarden.

5. Nadat uw debiteur door ons is gedagvaard, kan de rechter besluiten uw vordering toe te wijzen.

Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw debiteur het vonnis in handen krijgt, met het bevel om hieraan binnen twee dagen te voldoen. Mocht dat niet gebeuren, dan kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd door beslaglegging op roerende en/of onroerende zaken, of op inkomsten, banktegoeden, etc.

Onze kosten

Als incassobureau en gerechtsdeurwaarderskantoor werken wij niet op no-cure no-pay basis. Wij willen graag kwaliteit leveren en ons best doen om uw vordering te incasseren. Is ons op voorhand bekend dat een persoon geen verhaal biedt, dan zullen wij, voordat wij de opdracht accepteren, dit aan u kenbaar maken. U ontvangt dan uiteraard geen factuur van ons. Daarnaast hanteren wij voor het incasso-traject de tarieven die het WIK voorschrijft, zoals ook beschreven in onze Algemene voorwaarden.

Download hier uw voorbeeldbrieven